Su Sondaj Zemin Etüdü

 

 

Su sondaj zemin etüdü, su sondajı yapılacak bölgedeki yeraltı koşullarını ve jeolojik özellikleri inceleyen bir çalışma sürecidir. Bu etüdün amacı, su sondajının en uygun konumunu belirlemek, sondajın derinliğini ve yerleşimini planlamak ve sondajın verimliliğini artırmak için gerekli bilgileri sağlamaktır.


Sondaj yapılacak bölge detaylı bir şekilde incelenir. Bu inceleme sırasında bölgenin jeolojik yapısı, yeraltı su seviyesi, yerel topoğrafya ve iklim koşulları gibi faktörler değerlendirilir. Bölgenin jeolojik haritaları ve mevcut jeolojik veriler gözden geçirilir. Bu veriler, bölgedeki fay hatları, kayaç tipleri, tortul birikimler ve diğer jeolojik özellikler hakkında bilgi sağlar. Bölgedeki yeraltı su seviyesi, sondajın planlanması için önemli bir faktördür. Bu seviye, yeraltı suyunun derinliği ve potansiyel su kaynaklarının konumu hakkında bilgi verir.